Grup Condor - Servicii

Prin echipa noastra de specialisti va oferim seriozitate si profesionalism aplicate in urmatoarele domenii : Arhitectura, Structuri de Rezistenta, Instalatii (electrice, sanitare, termice, ventilatii, PSI), Sistematizare Verticala, Amenajare, Avizare si Urbanism

CONSULTANTA

 • asistenta in alegerea solutiilor optime pentru investitia dorita astfel incat etapele urmatoare necesare avizarii, aprobarii si executiei sa se desfasoare fara schimbari de solutii, conform cadrului tehnic legal si in concordanta deplina cu scopul dorit

PROIECTARE

 • asistenta la intocmirea cererii de eliberare a Certificatului de Urbanism
 • realizarea Documentatiilor pentru obtinerea Avizelor
 • realizarea (prin colaboratori) a Documentatiilor Conexe : studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu topometric, studiu de imapct, studiu istoric, etc.
 • realizarea de Proiecte necesare obtinerii Autorizatiei de Construire (faza DTAC)
 • realizarea de Proiecte Tehnice pentru organizarea licitatiilor de incredintare a executiei obiectivului (faza PT)
 • realizarea de Proiecte Tehnice pentru executia obiectivului (faza PT+DE)

VERIFICARE si EXPERTIZARE

 • asigurarea verificarilor si/sau efectuarea expertizelor necesare in lucrarile de proiectare prin colaboratorii nostri, Verificatori de Proiecte si/sau Experti Tehnici atestati MLPAT

URBANISM

 • realizarea : Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), Plan Urbanistic Zonal (PUZ) inclusiv sustinerea si avizarea acestora

AVIZARE

 • servicii complete de obtinere a Avizelor (pentru fazele : PUZ / PUD / DTAC)
 • servicii complete ce presupun depunerea si ridicarea Documentatiilor Proiectate
 • asigurarea suportului tehnic in Comisiile de Analiza apartinand Autoritatilor Statului

AMENAJARE

 • realizarea de proiecte ambientale pentru interior si exterior

DEVIZE

 • realizarea de documentatii economice in constructii necesare pentru alegerea ofertei de executie folosind baze de preturi frecvent actualizate

FONDURI EXTERNE

 • consultanta privind oportunitatea de a aplica pentru obtinerea de fonduri externe (rambursabile / nerambursabile / partial rambursabile)
 • realizarea de Studii de Fezabilitate
 • realizarea documentatiei economice aferente (prin colaboratori specializati)

EXECUTIE

 • realizarea executiei unui obiectiv de tip civil sau industrial pe baza Documentatiilor Tehnice elaborate de noi sau puse la dispozitie de beneficiar (DTAC si PT+DE)
 • consultanta pentru beneficiar fata de un tert executant